real time web analytics
Gwasanaethu’r pentrefi Llanarmon yn Iâl Dim ond ym mis Hydref 1928 y cyrhaeddodd bysiau Crosville bentref Llanarmon-yn-Iâl. Tua’r un pryd, dechreuodd cwmnïau teuluol Peters o’r pen- tref a George Edwards o Fwlch-gwyn weithredu bysiau modur i gystadlu, ond ar ddiwrnodau marchnad yr Wyddgrug yn unig. Roedd gwasan- aeth Edwards i’r Wyddgrug wedi darfod erbyn canol y 1930au ac un Peters yn 1970. Wedi dyfodiad bysiau Crosville i Lanarmon, roedd safon y gwasanaeth yn eithaf cyson, gyda rhyw dair taith yn ystod yr wythnos ond gyda theithiau ychwanegol ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn. Roedd gwasanaeth Sul hefyd gyda thair taith yn y gaeaf a phump yn yr haf. Yn ystod y rhyfel, fodd bynnag, ataliwyd gwasanaethau Sul. Ar ôl y rhyfel, dychwelodd safon y gwasanaeth, gyda thaith ych- wanegol ar ddydd Gwener hyd yn oed. Yn 1946, ar ddiwrnodau ysgol yn unig, cyflwynodd Crosville y gwasanaethau cyntaf o Lanarmon a Graianrhyd i Ruthun. Yn 1953, estynnwyd hyn i gychwyn yn yr Wyddgrug. Yn 1965, gweithredodd y daith drwodd gyntaf Rhuthun - Llanarmon - Yr Wyddgrug. Roedd yn 1970 cyn i’r rhan fwyaf o fysiau o Ruthun i’r Wyddgrug ddechrau gweithredu trwy Lanarmon. Eryrys, Maeshafn a Graianrhyd Roedd y cyfeiriad cyntaf at wasanaethau bysiau o Eryrys yn 1930, pan weithredodd Crosville dair taith o ddydd Llun i ddydd Gwener a phedair ar ddydd Sadwrn. Fe fu mân newidiadau ond par- haodd patrwm sylfaenol gwasanaeth Eryrys am dros 40 mlynedd. Yn y cyfamser, erbyn 1936, ychwanegodd Crosville lwybr ar wahân i Faes-hafn, gyda hyd at bedair taith ddychwelyd ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn yn unig. Cyn 1959, roedd yr un rhif gwasan- aeth, sef 46, ar y ddau lwybr. Daeth gwasanaeth Eryrys yn B38 yn 1959 a gwasanaeth Maes-hafn yn B37. Roedd y B37 yn rhedeg heibio Tafarn yr Enfys, Gwernymynydd a’r B38 heibio Tafarn Glyndŵr. Erbyn 1973, roedd Crosville wedi cyfuno’r gwasanaethau diwrnod marchnad B37 a B38 o bentrefi Eryrys a Maes-hafn i’r Wyddgrug. Ym mis Hydref 1986, fel rhan o’r drefn gynnig ar ôl dadreoleiddio, enillodd Four Girls Coaches o Bontybodcyn ger yr Wyddgrug gontract y B37 rhwng Llanarmon, Graianrhyd, Eryrys, Maes-hafn a’r Wyddgrug, ar ddydd Mercher yn unig i ddechrau. Ym mis Rhagfyr 1988, ailgyflwynodd Cyngor Sir Clwyd daith ddychwelyd ar ddydd Sadwrn, a weithredwyd i ddechrau gan Royce Hire o Wrecsam. Erbyn 1990, roedd y gwasanaeth wedi dychwelyd i Crosville Cymru. O fis Mehefin 1992 ymlaen, rhedodd Oare’s Coaches o Dreffynnon wasanaeth pentref B37 i’r Wyddgrug, a estynnwyd hefyd i gychwyn yn Rhydtalog ond heb wasanaethu Llanarmon mwyach. Roedd y gwasanaeth B5 Rhuthun - Yr Wyddgrug yn dal i fynd i’r pentref hwnnw. Ym mis Medi 1993, trosglwyddwyd y B37 i Pied Bull Coaches o’r Wyddgrug. IYn hydref 1999, newidiodd Cyngor Sir Ddinbych y B37. Parhaodd teithiau dydd Mercher a dydd Sadwrn i’r Wyddgrug fel cynt ond ychwanegodd y Cyngor deithiau i Ruthun ar ddydd Mawrth a dydd Gwener. Daliodd Pied Bull i weithredu holl deithiau o’r fath cyn dyfodiad GHA. Ym mis Tachwedd 2001 y cyfunodd Sir Ddinbych y B37 a’r B5, gan gynyddu cyfleoedd teithio i bentrefwyr oedd eisiau teithio nawr i Ruthun a’r Wyddgrug, mewn bysiau GHA.
Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych
Golygfa gyffredin ar y dramwyfa yn y 1970au, y 1980au a’r 1990au oedd bysiau deulawr. Roedd y Leyland Olympian Crosville Cymru hon gyda chorff ECW 77 sedd yn newydd i Crosville yn 1985 ac mae i’w gweld yma yn Llanarmon yn 1997 tua diwedd gwasanaeth Crosville / Crosville Cymru