real time web analytics
2019 yw canmlwyddiant y gwasanaeth bysiau rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug Hwn oedd gwasanaeth bysiau modur sylweddol cyntaf Crosville i weithredu yn Sir Ddinbych a’i un pellaf i’r gorllewin bryd hynny                Yma, dathlwn y gwasanaeth a’i newidiadau drwy’r blynyddoedd Mae’r wefan hon yn dangos hanes a datblygiad y gwasanaeth, sut y gwasanaethodd y pentrefi rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug a sut yr ymledodd y gwasanaeth i ganolfannau mwy Caer a Phenbedw Gallwch ddarllen yr hanes hwn fesul tudalen neu, os oes gennych ddiddordeb mewn agweddau arbennig, gallwch ddewis ymweld â’r dudalen berthnasol o’r rhestr gynnwys hon:
Ymchwiliwyd ac a ysgrifennwyd gan Peter Daniels a Ron Hughes Cydnabyddiaeth am gymorth neu ffotograffau: John Carroll, Steve Conway, Archifau Sir Ddinbych, Archifdy Sir y Fflint, Richard Glaister, Dennis Kerrison, Roy Marshall,                  Don McKeown, Tony Moyes, Keith Newton, Ryan Owens,             Noel Reed, Gerard Rhodes, David Rowe, Sid Smith, Peter Thorley     a John Young Gyda chymorth Yr Archif Bysiau
1919—dechrau’r gwasanaeth 1919—dechrau’r gwasanaeth 20au a’r 30au 20au a’r 30au 80au a’r 90au 80au a’r 90au 60au a’r 70au 60au a’r 70au 40au a’r 50au 40au a’r 50au 2019—y gwasanaeth heddiw 2019—y gwasanaeth heddiw 2000oedd 2000oedd Loggerheads Loggerheads Ffeithiau a Ffigurau Ffeithiau a Ffigurau Gweithredwyr Gweithredwyr Estyniadau y tu hwnt i Ruthun a’r Wyddgrug Estyniadau y tu hwnt i Ruthun a’r Wyddgrug Pentrefi a wasanaethir Pentrefi a wasanaethir

Lawrlwytho taflen ddathlu 8 tudalen

Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych